dnes je 9. 12. 2022, svátek má Vratislav

Zdravé zuby


Značka: PRO 11
Předmět: Člověk a jeho svět
Ročník: 1. - 5. ročník
Kompetence: K řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní
Cíl:

Žáci si uvědomí:

- že zlepšením zubního zdraví u dětí a mládeže jsou vytvořeny předpoklady k zajištění   

  zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech

- že zvýšením informovanosti v oblasti zubního zdraví se zkvalitňuje i oblast zdravého

  životního stylu

- že zlepšením vlastního zubního zdraví mohou působit i na zlepšení zubního zdraví rodičů.

Popis:

Zubní zdraví, zuby a ústa, prořezávání zubů, zubní kaz, prevence zubního kazu, zánět dásní, výživa a zubní kaz, fluoridy a zubní kaz, žvýkačka a prevence zubního kazu, pečetění zubů, úrazy zubů, pravidelné preventivní prohlídky.

Práce s pracovními listy, práce na internetu – vyhledávání informací, malování propagačních plakátů, besedy o zubní hygieně, vyprávění o návštěvě zubního lékaře, anketa – péče o zuby, účast v celostátní soutěži, diplomy za účast

Metody a formy práce:

-rozhovor (žák – žák, žák – učitel, žák - rodič)

-pracovní listy

-skupinová práce

-volné vyprávění, malování

-práce s internetem

-anketa

zpět