dnes je 3. 3. 2024, svátek má Kamil

O ZŠ

Charakteristika školy

Zřizovatelem Základní školy, Citonice, okres Znojmo je Obec Citonice.

Statut získala škola dne 19. 10. 1995 a zařazena do sítě škol byla rozhodnutím ŠÚ Znojmo ze dne 7. 5. 1996.

Zřizovací listinou Obce Citonice ze dne 4. 4. 2001 a Rozhodnutím o změně zařazení v síti škol ze dne 25. 6. 2001 se ZŠ Citonice stala organizační složkou obce.

Zřizovací listinou Obce Citonice ze dne 7. 8. 2002 a Rozhodnutím o změně zařazení v síti škol ze dne 22. 4. 2003 se ZŠ Citonice stala od 1. ledna 2003 příspěvkovou organizací.

Rozhodnutím zastupitelstva obce Citonice dne 20.4. 2005, vydáním Dodatku č.2 a Rozhodnutím o změně zařazení v síti škol ze dne 20.9. 2005 se od 21. září 2005 změnil název organizace na Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace.

Rozhodnutím o změně zařazení v síti škol ze dne 31. 7. 2006 se s účinností od 1. 8. 2006 další místo poskytovaného vzdělání Citonice 150 (MŠ).

Rozhodnutím ze dne 17. 5.2007 se s účinností od 1. 9. 2007 v rejstříku škol přiřazuje základní škole rámcový vzdělávací program 79-01-C/01 Základní škola. 

Na ZŠ Citonice je poskytováno základní vzdělání ve všech, tedy v 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku
dle vlastního ŠVP – „Škola pro život“.
 

Statutární orgán a ředitel organizace:   Mgr. Jindřich Bulín - v součsné době uvolněn pro výkon veřejné funkce

Osoba pověřená vedením organizace po dobu nepřítomnosti Mgr. Jindřicha Bulína: Mgr. Jana Nečesalová

Identifikátor zařízení /IZO/:   600 127 851

Číslo organizace pro JMK:   7205

Identifikační číslo organizace /IČO/:   70980837

Daňové identifikační číslo /DIČ/:   CZ70980837

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložka č. 1000

Organizace má zřízeny dva účty u ČSOB – Poštovní spořitelny 

ZS,CITONICE, 01 – 181618167/0300             ZS,CITONICE, 02 – 181618466/0300

a jeden účet pro platbu stravného a školkovného u Fio banky - číslo účtu: 2601849711/2010

Škola sdružuje:  

 1. Základní škola, kapacita 50 žáků IZO: 108 037 398
 2. Školní družina, kapacita 30 žáků IZO: 119 300 443
 3. Mateřská škola, kapacita 24 děti IZO: 107 614 910  
  /Výjimkou KHS do 31. 8. 2024 navýšeno na 28 dětí./
 4. Školní jídelna, kapacita 80 jídel IZO: 103 243 798
   

Předmět podnikání:      

 1. Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 
 2. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
 3. Hostinská činnost

Živnostenské listy na výše jmenované doplňkové činnosti vydal Městský úřad Znojmo – obecní živnostenský úřad dne 8. 1. 2003 v souladu se zřizovací listinou.