dnes je 28. 7. 2021, svátek má Viktor

O školní jídelně

Školní jídelna ZŠ a MŠ Citonice má vývařovnu - kuchyni i výdejnu - jídelnu v budově mateřské školy Citonice 150.

V roce 2012 byla díky změně technologie vaření - vybavení varny konvektomatem, zvýšena kapacita školní jídelny na 80 porcí jídel.

Školní jídelna připravuje přesnídávky, obědy a svačiny pro děti mateřské školy.
Školní jdelna připravuje obědy pro žáky základní školy a zaměstnance organizace.
Školní jídelna připravuje obědy pro cizí strávníky v rámci hospodářské činnosti oranizace.

Pravidelně je prováděn audit HACCAP. Pravidelně jsou prováděny kontroly KHS. 

Součástí jídelníčku je informace o obsahu alergenů v jednotlivých potravinách. 

 

          Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace
adresa: 671 01, Citonice 100, tel./SMS: 515 236 325, IČO: 709 80 837, č. účtu: 181618167 / 0300
     DIČ:  CZ 709 80 837, č. organizace: 7205, E-mail: info@skolacitonice.cz, mobil: 606 445 087

                                   Vnitřní řád školní jídelny                                        

1. Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu pedagogického pracovníka školy dle daného rozpisu.

2. Výdej obědů žákům je dán rozpisem dle aktuálního rozvrhu hodin, případně po vzájemné dohodě vedení školní jídelny s vedením školy. Obvyklá doba výdeje obědů je od 11:40 do 12:50 hod. Při akcích školy lze dobu výdeje stanovit i jinak. Strava se mimo jídelnu nevydává. Výjimku povolí vedoucí školní jídelny pouze v případě, má-li se zabezpečit stravování žáka v první den jeho nemoci, a pokud již nelze stravu odhlásit.

3. Výdej obědů cizím strávníkům se uskutečňuje v době od 11:25 do 11:40 hod. do jídlonosičů. Přistavení jídlonosičů do školní jídelny je možné od 7:00 hod. Strava se v jídelně nevydává. Výjimku povolí vedoucí školní jídelny pouze v případě, je-li jídelna volná z důvodu prázdnin nebo akce školy.

4. Přihlášení strávníka se uskuteční na základě vyplněného tiskopisu přihlášky. Přihlášení obědu po předcházející odhlášce /z důvodu nemoci – nepřítomnosti/ je nutné učinit den předem, nejpozději do 15:00 hod.

5. Odhlášení obědu zajišťuje strávník nebo zákonný zástupce dítěte při plánované – známé nepřítomnosti den předem, nejpozději do 15:00 hod. osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny. V případě celodenních akcí odhlásí ředitel školy oběd žákům hromadně. Strávníci jsou o těchto skutečnostech předem informováni.

6. Placení stravného za uplynulý měsíc se provádí v hotovosti u vedoucí školní jídelny proti dokladu o vyúčtování vždy v 1. až 3. pracovní den následného měsíce. Strávník platí stravné ve výši skutečného množství odebraných obědů dle stanoveného ceníku. Pokud stravné nebude řádně a včas uhrazeno, není jídelna povinna stravování dále poskytovat.

7. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně, v základní škole, v mateřské škole
a na webu školy / www.skolacitonice.cz /v sekci Jídelníček.
Vedoucí jídelny si vyhrazuje možnost změny jídelníčku v případě neočekávané skutečnosti.

8. Hygienické zásady, bezpečnostní a požární zásady, čistotu, pořádek, klid i kulturu stravování jsou povinni dodržovat všichni strávníci bez rozdílu.

9. Seznámení se s provozním řádem je povinností každého strávníka. Provozní řád je vyvěšen ve školní jídelně, v základní škole, v mateřské škole a na webu školy v sekci Dokumenty.

10. Úřední hodiny vedoucí stravování od 14:30 do 15:30 hod.

11. Kontakty na vedoucí stravování: sj.citonice@centrum.cz; Tel.: 515 550 660

12. Platnost provozního řádu od 1. 3. 2018.


                    
                    Hana Svobodová                                                                    Mgr. Jindřich Bulín
                 vedoucí školní jídelny                                                                     ředitel organizace

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ  /ke stažení/