dnes je 22. 6. 2024, svátek má Pavla

O školní jídelně

Školní jídelna ZŠ a MŠ Citonice má vývařovnu - kuchyni i výdejnu - jídelnu v budově mateřské školy Citonice 150.

V roce 2012 byla díky změně technologie vaření - vybavení varny konvektomatem, zvýšena kapacita školní jídelny na 80 porcí jídel.

Školní jídelna připravuje přesnídávky, obědy a svačiny pro děti mateřské školy.
Školní jdelna připravuje obědy pro žáky základní školy a zaměstnance organizace.
Školní jídelna připravuje obědy pro cizí strávníky v rámci hospodářské činnosti oranizace.

Pravidelně je prováděn audit HACCAP. Pravidelně jsou prováděny kontroly KHS. 

Součástí jídelníčku je informace o obsahu alergenů v jednotlivých potravinách. 

 

          Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace
adresa: 671 01, Citonice 100, tel./SMS: 515 236 325, IČO: 709 80 837, č. účtu: 181618167 / 0300
     DIČ:  CZ 709 80 837, č. organizace: 7205, E-mail: info@skolacitonice.cz, mobil: 606 445 087

                                 

Vnitřní řád školní jídelny    

I. Údaje o zařízení

Adresa:

Citonice 150, 671 01 Citonice

IČO:

709 80 837

Vedoucí školní jídelny:

Lenka Hlávková

Tel.:

515 550 660

E-mail:

sj.citonice@centrum.cz

Web:

www.skolacitonice.cz

Kapacita školní jídelny:

80 obědů

      II. Úvodní ustanovení

  1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků ZŠ, dětí MŠ, zaměstnanců školy a ostatních strávníků.
  2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.
  3. Vnitřní řád  školní jídelny je zpracován v souladu s platnou legislativou.
  1. Školní jídelna zajišťuje stravu pro:
  • vlastní zaměstnance - obědy
  • děti mateřské školy – přesnídávky, obědy, svačiny
  • žáky základní školy – obědy
  • jiné osoby (cizí strávníky) v rámci doplňkové činnosti

 

 

 

                              

1. Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu pedagogického pracovníka školy dle daného rozpisu.

2. Výdej obědů žákům probíhá v čase od 11: 40 do 12: 50 hod. Při akcích školy lze dobu výdeje stanovit i jinak. Strava se mimo jídelnu nevydává. Výjimku povolí vedoucí školní jídelny pouze v případě, má-li se zabezpečit stravování žáka v první den jeho nemoci.

3. Výdej obědů cizím strávníkům se uskutečňuje v době od 11:00 do 11:30 hod. do jídlonosičů. Strava se v jídelně nevydává. Výjimku povolí vedoucí školní jídelny pouze v případě, je-li jídelna volná z důvodu prázdnin nebo akce školy.

4. Přihlášení strávníka se uskuteční na základě vyplněného tiskopisu přihlášky. Přihlášení obědu po předcházející odhlášce /z důvodu nemoci – nepřítomnosti/ je nutné učinit den předem nejpozději do 14:30 hodin.

5. Odhlášení obědu zajišťuje strávník nebo zákonný zástupce dítěte při plánované – známé nepřítomnosti den předem, nejpozději do 14:30 hod.  telefonicky na tel. číslo 515 550 660 nebo e-mailem na adresu sj.citonice@centrum.cz - vedoucí školní jídelny. V případě celodenních akcí odhlásí ředitel školy oběd žákům hromadně. Strávníci jsou o těchto skutečnostech předem informováni.

6. Placení stravného za uplynulý měsíc se provádí v hotovosti u vedoucí školní jídelny proti dokladu o vyúčtování nebo bezhotovostně převodem na účet školy vždy v 1. až 3. pracovní den následného měsíce. Strávník platí stravné ve výši skutečného množství odebraných obědů dle stanoveného ceníku. Pokud stravné nebude řádně a včas uhrazeno, není jídelna povinna stravování dále poskytovat.

7. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně, v základní škole, v mateřské škole
a na webu školy / www.skolacitonice.cz /v sekci Jídelníček.
Vedoucí jídelny si vyhrazuje možnost změny jídelníčku v případě neočekávané skutečnosti.

8. Hygienické zásady, bezpečnostní a požární zásady, čistotu, pořádek, klid i kulturu stravování jsou povinni dodržovat všichni strávníci bez rozdílu.

9. Seznámení se s provozním řádem je povinností každého strávníka. Provozní řád je vyvěšen ve školní jídelně, v základní škole, v mateřské škole a na webu školy v sekci Dokumenty.

10. Kontakt na vedoucí stravování: sj.citonice@centrum.cz nebo telefonicky

na tel. čísle 515 550 660

12. Platnost provozního řádu od 1. 9. 2021.
 

 

 


                    
                                                                                 Lenka Hlávková                                                              Mgr. Jana Nečesalová
                 vedoucí školní jídelny                                                                     vedení organizace

 

 

Příloha: Sazby stravného za školní stravování

 

 

Příloha vnitřního řádu školní jídelny

 

Sazby stravného školního stravování za jedno odebrané  jídlo platné od 1. 9. 2021   

děti MŠ dopolední přesnídávka a pitý režim

16,- Kč

děti MŠ oběd

26,- Kč

děti MŠ odpolední svačina

  8,- Kč

žáci 7-10 let oběd

29,- Kč

žáci 11-14 let oběd

32,- Kč

zaměstnanci 

33,- Kč

cizí strávník

87,- Kč

 

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ  /ke stažení/