dnes je 26. 1. 2021, svátek má Zora

Výživa a zdraví


Značka: PRO 08
Předmět: Přírodověda
Ročník: 4. a 5. ročník
Kompetence: k řešení problémů, k učení, komunikativní, pracovní
Cíl:

Žáci:

- si uvědomí vztah lidí k životnímu prostředí

- sledují prostředí, přírodu

- učí se pracovat ve skupině

- uvědomují si vliv výživy na zdraví, význam zdraví pro aktivní život

Popis:

Postup:

-  rozhovor o významu zdraví

- vyhledávání zdravé a nezdravé stravy

- význam biopotravin

- skupinová práce - rozdělování přineseného materiálu

- příprava námětu – reklama na zdravou stravu

- samostatná písemná práce (zdravá strava a zdraví, jídelníček)

- žáci si vyrobí plakát s reklamou na zdravou stravu.

Prostředí:

učebna

Metody a formy práce:

- rozhovor (žák - učitel)

- skupinová práce

- volné psaní, malování

- praktické pracovní činnosti

zpět