dnes je 9. 12. 2022, svátek má Vratislav

Velikonoční jarmark


Značka: PRO 01
Předmět: Člověk a jeho svět
Ročník: 1. – 5. ročník
Kompetence: k učení, komunikativní
Cíl:

Žáci si uvědomí:

  • uchování lidových tradic a lidového folklóru
  • vztah lidí k přírodě
  • předávání lidových řemesel z generace na generaci
  • udržování lidových zvyků
Popis:

Postup:

Příprava na jarmark probíhá ve škole. Žáci se teoreticky seznamují s velikonočními zvyky, poznávají již vymizelá řemesla (DVD, knihy ), vyrábí velikonoční perníčky, zdobí kraslice.

Hlavní část probíhá na školní zahradě za (možné) účasti rodičů. Na zahradě mohou pozorovat přinesená mláďata (koťata, housata, kuřata aj.), jsou zde připraveny dílničky pro děti. Za pomoci dobrovolníků se žáci mohou účastnit např. drátkování, háčkování, výroby pomlázek, včelích produktů aj. Soutěž Jarní básnění. V případě nepřízně počasí probíhá akce v prostorách školy.

Prostředí:

Prostory školy, školní zahrada MŠ

Metody a formy práce:

- skupinová práce

- pozorování

- praktické pracovní činnosti

- rozhovor (žák - učitel, žák - rodič)

zpět