dnes je 26. 1. 2021, svátek má Zora

Vánoční čas


Značka: PRO 10
Předmět: Člověk a jeho svět
Ročník: 1. - 5. ročník
Kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní
Cíl:

Žáci si uvědomí:

-historii a vznik vánočních svátků

-tradice a zvyky těchto svátků

-duchovní a konzumní rozměr

-vztah k vánočním svátkům

-jak pracovat ve skupině (naslouchání, tolerance, ohleduplnost, respektování, spolupráce)

Žáci si vyrobí vlastní vánoční přání (dáreček) a společně připraví pásmo písní, koled, vyprávění a scének.

Popis:

Postup:

- společný výběr a nácvik písní, koled, vyprávění a scének s vánoční tematikou

- povídání o historii a vzniku vánočních svátků, tradice a zvyky

- svátky u nás doma a ve světě

- vyhledávání informací v literatuře a na internetu

- výroba vlastního vánočního přání (dárečku)

- výtvarné vyjádření zážitků, přání a představ

- završení tematickou besídkou pro veřejnost, výstavou vánočných symbolů a žák. prací

Prostředí:

kmenové učebny

Metody a formy práce:

-rozhovor (žák – žák, žák – učitel)

-skupinová práce

-volné psaní a malování

-praktické pracovní činnosti

            -zpěv, recitace, četba, dramatizace

            -veřejná prezentace

zpět