dnes je 26. 1. 2021, svátek má Zora

Olympijské hry


Značka: PRO 13
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 1. - 5. ročník
Kompetence: K řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní
Cíl:

Žáci si uvědomí:

- že pravidelností pohybových aktivit se zkvalitňuje i oblast zdravého životního stylu

- zásady fair-play

- škodlivost dopingu pro lidský organismus

- význam reprezentování státu v mezinárodních soutěžích

- podstatu myšlenky sportovního soutěžení

- nutnost týmové spolupráce pro dosažení kvalitních výsledků nejen ve sportu

Popis:

Postup:

Žáci se v hodinách literatury, prvouky či vlastivědy seznamují s historií a myšlenkami starověkých

i novodobých olympijských her. Shromažďují o tématu informace z literatury a internetu. V hodinách slohu vyprávějí o svých sportovních zážitcích. V hodinách výtvarné výchovy zpodobňují některé sporty. V hodinách tělesné výchovy se seznamují s pravidly a reálnou podobou některých sportovních aktivit, shlédnou individuálně v televizi mezinárodní soutěžní klání. Žáci jsou informováni o významu pohybových aktivit pro zdravý životní styl. Účastní se ankety – sportovní aktivity rodiny. Jsou seznamováni se zásadami fair-play a škodlivosti dopingu. Žáci jsou seznamováni s významem reprezentace státu, týmové spolupráce. V průběhu jednotlivých ročníků zdokonalují své sportovní znalosti a dovednosti. Na konci školního roku je uspořádána školní olympiáda. Výsledky jednotlivých disciplín jsou zaznamenávány do osobní karty. Tuto kartu má každý žák po celou dobu školní docházky. Na konci docházky jsou karty vyhodnoceny.

Prostředí:

učebny, cvičebna, hřiště

Metody a formy práce:

-rozhovor (žák – žák, žák – učitel, žák - rodič)

-týmová spolupráce

-volné vyprávění, malování

-práce s internetem

-    anketa

zpět