dnes je 26. 1. 2021, svátek má Zora

Na cestách bezpečně


Značka: PRO 14
Předmět: Člověk a jeho svět
Ročník: 1. - 5. ročník
Kompetence: k řešení problémů, k učení, komunikativní, občanské
Cíl:

Žáci:

- si uvědomí nutnost dodržování daných pravidel

- si uvědomí vliv lidí k životnímu prostředí

- si uvědomí možná nebezpečí plynoucí z pohybu po komunikacích

- získají základní dovednosti a znalosti nutné k bezpečnému pohybu po komunikacích

  /chodec, cyklista – dle věkové diferenciace/

- se seznámí se základními pravidly silničního provozu

Popis:

Postup:

- bezpečná cesta do školy

- rozhovory, vyprávění a volné psaní na téma dopravní výchovy

- seznamováni se s pravidly silničního provozu

- práce s materiály /Ajaxův zápisník; Stůj! Pozor! Volno! – Chodec, Cyklista; Pravidla s.p..../

- videoprogramy s dopravní tematikou /BESIP/

- dopravní situace na vesnici a ve městě /pozorování/

- povinné vybavení kola a cyklisty

- výroba plakátků s dopravní tematikou /bezpečnost, výbava, vliv dopravy na živ. prostředí,.../

- beseda s policií

- kresby na téma – doprava, dopravní prostředky, moje kolo,...

- ukázková jízda Citonicemi /dle všech silničních pravidel/

Prostředí:

učebna, hřiště, komunikace

Metody a formy práce:

- rozhovor (žák – učitel, žák - rodič)

- skupinová práce, práce s textem

- volné psaní, malování

- praktické pracovní činnosti /pozorování, praktická jízda, .../

- beseda

- videopořad

- práce s internetem

zpět