dnes je 10. 12. 2022, svátek má Julie

Můj kamarád


Značka: PRO 06
Předmět: Informatika
Ročník: 4. ročník
Kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální
Cíl:

Žák:

- získá dovednosti při práci s PC

- samostatně zpracuje zadaný úkol

- samostatně pozoruje a posuzuje

Popis:

Postup:

- volba tématu – kamaráda

- utřídění informací o zvoleném kamarádovi

- vytvoření návrhu obrázku v rámci hodin výtvarné výchovy

- zpracování návrhu v programu Malování, Zoner 

- prezentace práce

Materiální a technické vybavení:

- PC, program Malování, Zoner

Prostředí:

- učebna 

Metody a formy práce:

- volné psaní, malování

- práce v programu Malování – kresba obrázku, Zoner – úprava fotografie

- prezentace práce

zpět