dnes je 26. 1. 2021, svátek má Zora

Kultura pro duši


Značka: PRO 15
Předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 1. - 5. ročník
Kompetence: sociální, občanské, k řešení problémů, k učení, komunikativní
Cíl:

Žáci :

- si rozvinou osobnost v oblasti kulturního a uměleckého cítění

- si rozšíří znalosti o autorech i interpretech hudebních, filmových a divadelních děl

- se v reálu seznámí s prací výtvarníků, architektů, lidových i profesionálních umělců a tvůrců

- si uvědomí možnosti a vliv mediálního i osobního sdělení autora na společnost

- si uvědomí, že kultura je nadčasová, nezná hranice, povznáší ducha a spojuje lidi

- si zafixují správné zásady chování na kulturních a společenských akcích všeho druhu

- poznají osobně některé autory, tvůrce či interprety

- se vlastním nácvikem uměleckých textů, seznámí s prací divadelníků, herců, recitátorů      

  a zažijí si možnost vystoupení před publikem

Popis:

Postup:

- návštěvy divadelních představení v Městském divadle ve Znojmě v rámci předplatného

- návštěvy výstav v Domě umění a Jihomoravském muzeu ve Znojmě v rámci permanentky

- návštěva divadelního představení v Brně

- návštěva expozice, výstavy, muzea atp. i mimo Znojmo

- návštěva kulturní či společenské akce v rámci regionu

- návštěva některého českého zámku, hradu či jiného architektonicky zajímavého místa

- vystoupení umělců ve škole /kouzelník, loutkové divadlo, hudebník, …/

- beseda s autorem či interpretem ve škole

- nácvik vystoupení /Vánoční besídka, Setkání rodáků, Setkání důchodců, Den matek atp./

- organizování výstav výtvarných prací, uměleckých předmětů, fotografií atp. ve škole

Prostředí:

Učebny a prostory školy, divadla, kina, muzea, kulturní sály, náměstí, amfiteátry

Metody a formy práce:

- rozhovor (žák – učitel, žák - rodič)

- skupinová práce, práce s textem

- malování, praktické pracovní činnosti, pozorování

- beseda, kulturní pořad, výstava, exkurze

- videopořad

- práce s internetem

- veřejná prezentace /zpěv, recitace, dramatizace, četba/

zpět