dnes je 26. 1. 2021, svátek má Zora

Jsme spisovatelé


Značka: PRO 09
Předmět: Informatika
Ročník: 4. ročník
Kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální
Cíl:

Žák:

- získá dovednosti při práci s PC

- formuje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu

- vyjadřuje se výstižně a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Popis:

Postup:

- rozdělení do pracovních skupin

- volba tématu příběhu

- napsání příběhu v rámci hodin českého jazyka

- vytvoření návrhu komiksu v rámci hodin výtvarné výchovy

- vytvoření komiksu v programu MALOVÁNÍ

- doplnění komiksu příslušným textem

- prezentace práce jednotlivých skupin

Technické a materiální vybavení:

- PC, program MS WORD, MALOVÁNÍ

Prostředí:

- učebna 

Metody a formy práce:

- skupinová práce

- volné psaní, malování

- práce v programu MS WORD, MALOVÁNÍ

- prezentace práce

zpět