dnes je 9. 12. 2022, svátek má Vratislav

Já, čtenář


Značka: PRO 12
Předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 2. - 5. ročník
Kompetence: k učení, komunikativní, občanské, pracovní
Cíl:

Žáci :

- uvědomí si význam literatury pro rozvoj osobnosti člověka /komunikace, slovní zásoba, 

  vyjadřování, gramatika,.../

- rozšíří si obecné povědomí o druzích a stylech literárního vyjadřování

- seznámí se s dalšími autory a ilustrátory, především dětské literatury

- naučí se vyjadřovat obsah přečteného svými vlastními slovy, případně i výtvarnými prostředky

- vyzkouší si práci na dlouhodobějším projektu

- uvědomí si obrovskou potřebu a spotřebu papíru a význam sběru starého papíru k recyklaci 

Popis:

Postup:

 Za pomoci místní obecní knihovny je pedagogy vypracován seznam doporučené literatury. Žáci se v průběhu jednotlivých ročníků s těmito tituly seznamují a svými vlastními slovy činí o přečteném krátké zápisy do čtenářského deníku. Zápisy mohou být doplněny ilustrací. Žáci se samostatně seznamují i s dalšími tituly – mimo doporučený seznam /z domácí knihovničky, od kamarádů, z obecní knihovny/. Zápisy jsou pedagogy pravidelně kontrolovány a slovně hodnoceny. S obsahem jednotlivých zápisů jsou formou prezentace seznamováni i ostatní žáci. Na konci každého ročníku získá žák za splnění diplom vzorného čtenáře daného stupně. 

Metody a formy práce:

 - samostatná práce, skupinová práce

 - volné psaní a malování

 - praktické pracovní činnosti

 - rozhovor (žák - učitel )

 - prezentace

zpět