dnes je 10. 12. 2022, svátek má Julie

Člověk a výroba elektrické energie


Značka: PRO 05
Předmět: Člověk a jeho svět
Ročník: 1. – 5. ročník
Kompetence: k učení, komunikativní
Cíl:

Žáci se seznámí s tradičními i alternativními zdroji a způsoby výroby elektrické energie, různými druhy elektráren, jejich vlivem na člověka a přírodu.

Popis:

Postup:

S žáky diskutujeme o důležitostí elektrické energie pro život lidí.Seznamujeme s prvními pokusy o výrobu elektřiny, s různými způsoby výroby elektřiny, s různými druhy elektráren. Pracujeme s mapou, elektrárny v ČR si označíme. Pozorujeme jejich rozmístění po ČR. Sbíráme informace z internetu.

Prostředí:

Teoretická část probíhá ve škole.Praktická část probíhá formou exkurze. Např. do JE Dukovany, VE Dalešice.

Metody a formy práce:

- skupinová práce

- pozorování

- praktické pracovní činnosti

- rozhovor (žák - učitel)

- rozhovor (žák - odborný výklad) 

zpět